wycieczki4u.pl

wycieczki4u.pl

Szlak Rękodzieła Ludowego na Podlasiu

Trasa wycieczki, jaką obejmuje Szlak Rękodzieła Ludowego na Podlasiu liczy 72 kilometry długości, a czas jego przebycia wynosi około jednego dnia. Trasa przebiega między innymi przez takie miasta jak Białystok, Czarna Wieś Kościelna, Zamczysk oraz Sokółka. Szlak biegnie przez Nizinę Północnopodlaską. Podróż rozpoczyna się w Białymstoku. Miasto znane jest z rzemiosła na dobrym poziomie. Następnie warto również odwiedzić Nową Wieś Kościelną, w której prosperuje kuźnia kowalska oraz parę warsztatów garncarskich. Miejscowość jest głównym ośrodkiem sztuki garncarskiej. Dalej trasa wycieczki wiedzie na północ do pięknej wsi Zamczysk oraz Łapłczyn, w których wytwarzane są przepiękne narzędzia z drewna. To stąd właśnie pochodzą warząchwie, łyżki oraz szufelki. Kolejno należy się udać do Janowa, gdzie rozwijało się tkactwo. Dziś prosperuje tutaj kilka warsztatów. Szlak kończy się w miejscowości Sokółka. Warta zobaczeniu tutaj jest pracownia rzeźbiarska Piotra Szałkowskiego. Rzeźby wykonuje się w drewnie dębowym oraz lipowym. Wycieczki odbywają się w dni powszednie, tak jak czynne są warsztaty, a przez najlepiej jest jeszcze uzgodnić wszystko telefonicznie.

Szlak Rękodzieła Ludowego na Podlasiu