wycieczki4u.pl

wycieczki4u.pl

Prawa i obowiązki podróżnego

Dokumenty imienne jakimi są bilety autokarowe nie może zostać pod żadnym pozorem odstąpiony innej osobie. Dla firmy przewoźniczej bez znaczenia jest czy bilet chcemy oddać bliskiej osobie, czy znajomemu, jest to po prostu prawnie zabronione. Wybierając się w podróż nie możemy zapomnieć także o dokumencie potwierdzającym naszą tożsamość (paszport, dowód osobisty). Musimy również znaleźć osobę, która chętnie zaopiekuje się naszym czworonożnym pupilem, ponieważ regulamin firmy przewoźniczej wyraźnie zakazuje zabierania ze sobą zwierzęcia (psa, kota) w podróż, wyjątek stanowią psy osób niewidomych. Bilety autokarowe uprawniają nas do posiadania bagażu podręcznego i podstawowego. Dokonując dopłaty do biletu możemy zabrać ze sobą dwa bagaże podstawowe, ale ich łączna waga nie może przekraczać 35 kg. Czasami z różnych to powodów musimy zrezygnować z podróżny (np. choroba zakaźna). Zwracając bilety autokarowe musimy liczyć się z konsekwencjami, a konkretnie z kosztami, które zostają potrącone ze zwróconej gotówki za bilet. Wielkość rekompensaty określa regulamin przewoźnika, może ona nawet wynieś 99% wartości biletu, w przypadku gdy z podróży zrezygnujemy w ciągu niespełna 24 godzin od planowanego terminu wyjazdu.

Prawa i obowiązki podróżnego